Tjänster

Låt ditt företag växa på en dynamisk och gynnsam marknad

Adanus AB´s viktigaste arbetsuppgift
är att hjälpa dig skapa nya affärer

Exempel på våra tjänster:
– Marknadsundersökningar
– Juridisk rådgivning
– Uppbyggnad av kontaktnät
– Rådgivning kring etablering
– Myndighetskontakter
– Lokalanskaffning